Вчитель iсторiї безкоштовно вчить дiтей Кiровоградщини

08/04/21 02:04 Суспільство

Вчитель iсторiї та директор школи з Кiровоградщини Олександ Чучаєв безкоштовно навчає школярiв.

Про це повiдомляє Дивись info, iнформує МК.

Освiтянин також викладає онлайн уроки всесвiтньої iсторiї для десятикласникiв по всiй Українi та каже, що батьки смiливо можуть заоощаджувати на репетиторах, а дiти — здобувати знання у цiкавому форматi.

“№За статистикою українськi родини витрачають на репетиторiв у середньому бiльше 10 тисяч гривень на рiк. Здавалося б, перехiд на дистанцiйне навчання має значно збiльшити цю цифру, проте, насправдi, в необхiдностi навчатися онлайн прихована нагода економити”, – пояснює Олександр Чучаєв.

Олександр Чучаєв, фiналiст Global Teacher Prize Ukraine 2020, переможець обласного етапу нацiонального конкурсу “Вчитель року” у номiнацiї “Iсторiя”.

 Як правило, звернутися до репетиторiв батькiв змушує цiла низка факторiв. Зокрема, часто учень не може знайти спiльної мови з учителем, не завжди розумiє його пояснення, уроки банально не цiкавi. I додає: багато учнiв прагнуть iндивiдуальної спiвпрацi, розумiння, допомоги. Вчитель, у класi якого 20 – 30 учнiв, не може цього дати.

Тому репетитор стає тiєю вiддушиною для iндивiдуальної роботи, без вiдволiкання на друзiв та iншi факторi. Дитина краще концентрується на навчаннi, однак наявнiсть репетитора дуже часто не впливає на якiсть знань школяра.

Наприкiнцi 2020 року Мiнiстерство освiти i науки України презентувало освiтню платформу “Всеукраїнська школа онлайн”. Платформа стала сучасним онлайн-ресурсом для змiшаного та дистанцiйного навчання учнiв середньої та старшої школи з матерiалами, що пройшли експертизу та вiдповiдають державним освiтнiм стандартам.

Уроки на ВШО викладаються у форматi так званого мiкронавчання, коли учень має можливiсть переглянути короткi вiдеоуроки з предмету тривалiстю вiд 7 до 10 хвилин, прикрiплений конспект з теми та пройти тестування для самоперевiрки. Кожен урок, розроблений в межах платформи перевiряється експертами i методистами, форматується пiд запити учнiвства i подається у сучасному форматi.

Фактично, “Всеукраїнська школа онлайн” – це особистий репетитор у смартфонi або комп’ютерi. Ви маєте можливiсть будь-де зайти до її ресурсiв i розпочинати навчання. I робити це, коли зручно. Не обов’язково пiдлаштовуватися пiд якийсь графiк. Є вiльний час i бажання – навчаєшся.

“При розробцi власних урокiв у ВШО з всесвiтньої iсторiї для 10 класу я намагався використовувати такi методики, якi не лише дозволять глибше вивчити матерiал, а й структурувати iнформацiю. Наприклад, на уроцi “Друга Рiч Посполита” використовував комiкси, iсторичнi анекдоти та цитати iсторичних дiячiв. Аби розкрити мегаоб’ємну тему “Держави Передньої i Центральної Азiї та Латинської Америки в мiжвоєнний перiод” використовував методику скетчноутингу – створення нотаткiв у виглядi замальовок i схемок. До кожного уроку обираю вiдповiдну вiзуалiзацiю, хронiку та джерела”, – розповiдає учитель.

Джерело: 
Мій Кіровоград
Важлива новина: 
0