На Кiровоградщинi управлiння Держгеокадастру незаконно надало в оренду землю

23/12/18 01:12 Економіка

У Свiтловодському районi прокуратура попередила незаконне вибуття з володiння держави сiльськогосподарських земель вартiстю 2,8 млн грн.

Про це Трибунi повiдомили в обласнiй прокуратурi.

Знам’янська мiсцева прокуратура забезпечила повне реальне виконання рiшень апеляцiйного суду Кiровоградської областi та Верховного суду, якi задовольнили позовнi вимоги прокуратури про визнання недiйсними трьох договорiв оренди землi та повернення у власнiсть держави земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення вартiстю 2,8 млн грн.

Встановили, що Головне управлiння Держгеокадастру в Кiровоградськiй областi незаконно надало в оренду громадянину три земельнi дiлянки на територiї Захарiвської сiльської ради Свiтловодського району площею 185 га з порушенням процедури, визначеної Земельним кодексом України. Водночас, громадянин-орендар незаконно передав права користування земельними дiлянками iншiй юридичнiй особi – фермерському господарству, яке сам i заснував.

Прокуратура через суд домоглася скасування незаконних наказiв, визнання договорiв оренди землi недiйсними та повернення у державну власнiсть вказаних земель.

Незаконнi правовстановлюючi документи на землю скасували, її повернули у власнiсть держави, а державний реєстратор на виконання вимог прокуратури занiс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вiдповiднi вiдомостi про скасування права оренди громадянина та iнших похiдних речових прав користування земельними дiлянками фермерським господарством, якому їх протиправно передали.

Проте, фермерське господарство у Кiровоградському окружному адмiнiстративному судi оскаржило зазначене рiшення державного реєстратора про скасування похiдних речових прав фермерського господарства на землю.

Крiм того, один з державних реєстраторiв областi за заявою фермерського господарства занiс до Державного реєстру речових прав вiдомостi про скасування права власностi держави на земельнi дiлянки.

Мiсцева прокуратура здiйснила вступ у адмiнiстративну справу в iнтересах держави на сторонi вiдповiдача – державного реєстратора.

За принципової процесуальної позицiї прокурора, який здiйснив вступ у адмiнiстративну справу за позовом фермерського господарства до державного реєстратора про скасування рiшення, суд у задоволеннi вказаних позовних вимог вiдмовив в повному обсязi, як наслiдок – попередив незаконне вибуття з володiння держави 185 га сiльськогосподарських земель вартiстю 2,8 млн грн, а державний реєстратор на виконання вимог прокуратури занiс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вiдповiднi вiдомостi про поновлення права власностi держави на зазначенi земельнi дiлянки.

Джерело: 
Мій Кіровоград