Кiровоградська облрада профiнансує дiяльнiсть 31 лiкувально-профiлактичного закладу

Видатки на охорону здоров’я за рахунок коштiв загального фонду  обласного бюджету затвердили у сумi 965552,3 тис.грн, у тому числi за рахунок субвенцiй з державного бюджету – 723588,6 тис.грн.

Про це повiдомляє прес-служба обласної ради, iнформує Златопiль.

Видатки на охорону здоров’я  планують спрямувати на:

  • забезпечення дiяльностi 31 обласних лiкувально-профiлактичних та iнших закладiв – у сумi 763600,9 тис.грн;
  • функцiонування системи екстреної медичної допомоги – у сумi 140522,2 тис.грн;
  • лiкування хворих з хронiчною нирковою недостатнiстю методом гемодiалiзу – у сумi 39820,8 тис.грн, з яких 27470 тис.грн – для лiкування хворих в Кiровоградськiй обласнiй лiкарнi та 12350,8 тис.грн планують передати у виглядi мiжбюджетного трансферту за рахунок коштiв медичної субвенцiї районним бюджетам Маловискiвського (3407,1 тис.грн), Олександрiйського (1916,5 тис.грн) районiв та бюджету Кропивницького (7027,2 тис.гр.) для лiкування хворих у вiдповiдних районних та мiськiй лiкарнях;
  • лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет – у сумi 18308,4 тис.грн (зазначенi видатки передають на рiвень районiв, мiст обласного значення та об’єднаних територiальних громад у виглядi мiжбюджетного трансферту за рахунок коштiв медичної субвенцiї);
  • надання субвенцiї на утримання об’єктiв спiльного користування обласним бюджетам Полтавської та Днiпропетровської областей – у сумi 3300 тис.грн.

Видатки на харчування та медикаменти по обласному госпiталю для iнвалiдiв вiйни передбаченi вiдповiдно до норм, встановлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2016 року № 34, а саме: видатки з розрахунку на одного хворого на день на медикаменти  – 65 грн,                                на харчування – 55 грн.

Вiдповiдно до обласної комплексної програми соцiальної пiдтримки учасникiв АТО, операцiї Об’єднаних сил передбаченi кошти на медичне обслуговування учасникiв АТО в обласних лiкувальних закладах у загальнiй сумi 4435 тис.грн (медикаменти – 3435 тис.грн,  обстеження та лiкування на високовартiсному обладнаннi –  1000 тис.грн).

У загальнiй сумi видаткiв на охорону здоров’я передбаченi капiтальнi видатки по управлiнню капiтального будiвництва облдержадмiнiстрацiї  на проведення капiтального ремонту ургентної операцiйної (корпус №3) Кiровоградської обласної лiкарнi у сумi 18362,7 тис.грн.

Джерело: 
Мій Кіровоград